fancy
Dể dàng mở rộng

Dung lượng lớn

fancy
Triển khai nhanh chóng

Đã sẳn sàng

fancy
Ứng dụng tức thì

Ngay lập tức sử dụng ngay.

Các Giải Pháp Đang Triển Khai

Quý khách hàng chỉ cần yêu cầu tư vấn giải pháp sát với ý tưởng đang cần nhất. Đội ngủ tư vấn sẽ đưa ra tư vấn từ nhỏ nhất đến tổng thể nhất.
Các giải pháp thiết kế sát với nhu cầu thực tế sử dụng, chi phí hợp lý, quý khách hàng chỉ cần thanh toán trên từng giải pháp nhỏ. Phần mềm ProBox Core sẽ giúp khách hàng quản lý các giải pháp, tổng hợp dữ liệu, tự động hóa quy trình.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN TOÁN

SOLUTION
 • Thiết lập cuộc gọi với khách hàng
 • Kết nối với mạng viễn thông toàn cầu
 • Tra cứu cuộc gọi ngay lập tức
 • Truy xuất ghi âm khi cần
 • Tiết kiệm chi phí
 • Tổng đài : trả phí hằng tháng
 • Thiết bị nhân viên dùng : đầu tư 1 lần

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

SOLUTION
 • Giảm chi phí đi lại.
 • Giám sát quá trình họp.
 • Họp trên toàn cầu.
 • Thiết lập cuộc họp để dàng
 • Nhân viên có link là vào họp
 • Host : thuê theo năm
 • Thiết bị phòng họp : đầu tư 1 lần.

FILES DOANH NGHIỆP

SOLUTION
 • Chia sẽ link
 • Thu hồi link
 • Nội bộ chia sẽ file
 • Có backup hằng ngày
 • N/A
 • N/A
 • N/A

GỞI TIN NHẮN SMS

SOLUTION
 • Gởi tin nhắn SMS đến số di động
 • Kết nối nhà mạng và thiết bị gởi tin
 • Tra cứu ngay lập tức
 • Nhập dữ liệu bằng excel không theo định dạng
 • Chi phí và tính hiệu quả tương ứng nhau
 • Giải pháp : trả phí hằng tháng
 • Thiết bị : đầu tư 1 lần

TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG

SOLUTION
 • Tiếp nhận yêu cầu không phụ thuộc (mở lên và nhập)
 • Khả năng làm việc nhóm trên từng yêu cầu
 • Đánh giá vấn đề ngay lập tức
 • Ghi nhận số điểm khách phản hồi
 • Chi phí thấp hiệu quả cao
 • Giải pháp : trả phí hàng tháng
 • Thiết bị máy tính : đầu tư 1 lần

#NHẬN_DIỆN_KHUÔN_MẶT

PROBOX
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

TƯƠNG TÁC MESSENGER

SOLUTION
 • Tương tác khách trên post
 • Tập trung data
 • phân bộ data
 • Chạy quảng cáo hiệu quả
 • Remarketing hiệu quả
 • N/A
 • N/A

TƯƠNG TÁC ZALO OA

SOLUTION
 • Tương tác khách trên CHAT
 • Tập trung data
 • Phân bổ data
 • Chạy quảng cáo hiệu quả
 • N/A
 • N/A
 • N/A

TƯƠNG TÁC WEBSITE

SOLUTION
 • Giúp chuyển đổi khách hàng
 • Giúp nhân viên tương tác người truy cập web
 • Push khuyến mãi khi khách vào web
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

EMAIL DOANH NGHIỆP

SOLUTION
 • Dung lượng 30GB / 1 tên miền
 • Giao thức truy cập mail POP/IMAP/WEBMAIL.
 • Có SSL bảo mật truy cập
 • Có chống Spam
 • Chi phí thuê bao hằng tháng
 • N/A
 • N/A

WIFI MARKETING

SOLUTION
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG

SOLUTION
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

Phần Mềm ProBox Core

Phần mềm ProBox Core do chúng tôi thiết kế và phát triển. Tổng hợp các dữ liệu từ các giải pháp nhỏ do chúng tôi thiết kế. Từ đó sẽ có quyết định cho doanh nghiệp của bạn.

NHẬT KÝ PROBOX

MỤC TIÊU GIẢI PHÁP

Chúng tôi đặt mục tiêu nhỏ là giúp 3000 doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự tăng trưởng tốt, quản lý tốt, có đòn bẩy tốt trong khâu quản lý để phát triển lên tầm cao hơn dựa trên hệ thống Giải Pháp ProBox , hệ thống phần mềm ProBox Core. Mục tiêu lớn của chúng tôi là có thể bán được hệ thống phần mềm ERP lớn hơn có giá trị đầu tư cao hơn vì vậy ngay từ bây giờ chúng tôi nghiêm túc và cố gắng làm thật tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.